Polecamy

Jak założyć klub sportowy?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Jak podaje ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, działalność sportowa może być prowadzona między innymi przez klub sportowy. Jakiego rodzaju formalności należy dopełnić, aby go założyć? Oto garść przydatnych informacji na ten temat.

Od czego zacząć?

Osoba chcąca założyć swój własny klub sportowy w pierwszej kolejności powinna się zastanowić, jaką osobowość prawną ma on mieć. Wspomniana powyżej ustawa o sporcie nie podaje precyzyjnych informacji na ten temat. Wskazuje ona jedynie, że twórcy klubu sportowego mogą samodzielnie zdecydować o jego formie prawnej, w zależności od indywidualnych możliwości oraz potrzeb.

Kluby sportowe mogą działać jako:
•  stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w KRS;
•  uczniowskie kluby sportowe;
•  stowarzyszenia, które zostały wpisane do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę;
•  spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością;
•  spółki akcyjne zarejestrowane w KRS.
Znacząca część polskich klubów sportowych jest stowarzyszeniami.

Na początek należy sobie zdać sprawę z tego, że podstawowym warunkiem istnienia każdego klubu sportowego jest realizacja zadań sportowych. Mianem tym określa się wszelkiego rodzaju formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo zorganizowane lub doraźne przyczyniają się do wypracowania lub poprawy kondycji psychicznej i fizycznej uczestników, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych.

Klub sportowy chcący posiadać osobowość prawną oraz status stowarzyszenia, który w swoim statucie nie uwzględnił prowadzenia działalności gospodarczej, jest objęty uproszczoną procedurą rejestracji. Co za tym idzie – rejestruje się on wyłącznie u starosty właściwego ze względu na siedzibę. Wybierając formę działalności, szczególną uwagę zwrócić powinno się także na to, że organizacje działające w KRS mogą podejmować również pozostałe działania dodatkowe zgodnie z prawem. Jeżeli chodzi natomiast o uczniowskie kluby sportowe i kluby, które decydują się wyłącznie na rejestrację w starostwie, prowadzić mogą działalność związaną wyłącznie ze sportem.

Możliwe sposoby rozliczeń

Stowarzyszenie sportowe oraz uczniowski klub sportowy, które zostały zgłoszone do ewidencji starosty, rozliczają się na bazie ksiąg rachunkowych. Niezbędne jest tutaj rachunkowe wyodrębnienie działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej pożytku publicznego. Do ich obowiązków zalicza się również płacenie podatku dochodowego od osób prawnych. Możliwe jest tu korzystanie ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Kwestia rozliczeń wygląda identycznie w przypadku stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS.

Stowarzyszenie sportowe, uczniowski klub sportowy oraz stowarzyszenie zarejestrowane w KRS mają coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego. Brak jest tutaj natomiast corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej. Organem nadzoru jest tu starosta powiatu, na którego terenie znajduje się siedziba stowarzyszenia.

Wspomniane powyżej sprawozdanie merytoryczne obejmuje informacje na temat działalności statutowej organizacji i ma na celu zaprezentowanie, jakiego rodzaju działania podjęła ona w przeciągu roku. Dodatkowo służyć może jej ocenie i ewaluacji. Wzór takiego sprawozdania został określony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. W momencie, w którym zostanie ono zatwierdzone przez zarząd, musi zostać przesłane do stosownego ministra wskazanego w statucie klubu.

Kluby sportowe, które korzystają z dotacji lub realizują działania w ramach zadań publicznych, są zobowiązane do rozliczenia się z uzyskanych funduszy. Po zrealizowaniu projektu muszą przygotować i wysłać sprawozdanie z przeprowadzonych działań.

Zdjęcie wyróżniające: Freepik

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Prestiżowe destynacje narciarskie – które stoki warto odwiedzić?
Prestiżowe destynacje narciarskie – które stoki warto odwiedzić?
Szukając prestiżowych kurortów narciarskich, warto postawić na jeden ze szwajcarskich lub włoskich ośrodków.
Producent sprzętu sportowego – czym powinien się charakteryzować?
Producent sprzętu sportowego – czym powinien się charakteryzować?
Dobry producent sprzętu sportowego powinien się charakteryzować kilkoma podstawowymi cechami. Branża produkująca sprzęt sportowy w dużym stopniu może mieć wpływ na rozwijanie sportowych umiejętności oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Jak odpowiednio dbać o podzespoły plotera dla dłuższej jego żywotności?
Jak odpowiednio dbać o podzespoły plotera dla dłuższej jego żywotności?
Zadbaj o swój ploter i ciesz się jego długotrwałym stosowaniem dzięki naszym praktycznym wskazówkom na temat utrzymania i serwisowania podzespołów.
Ostatnie wpisy